Beweegprogramma migrantenvrouwen

Deze groepstraining is bedoeld voor vrouwen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat. Twee keer per week wordt gewerkt aan de lichamelijke conditie,  ontspanning en krijgen de deelneemsters meer inzicht in de relatie tussen stress en lichamelijke klachten. U wordt begeleid door een fysiotherapeute.

Het maximaal aantal deelnemers per groep is tien. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig en dient aanvullend verzekerd te zijn bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de groepsbehandeling van migrantenvrouwen kunt u contact opnemen met Yoke Albers.