Huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de procedures verlopen bij Fysio GCW. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om misverstanden te voorkomen. Dit huishoudelijk reglement is ook terug te vinden op www.fysiogcw.nl

 1. Afspraak maken
 2. Beschikbaarheid/bereikbaarheid
 3. Hygiëne
 4. Klachtenregeling
 5. Betalingsprocedure
 6. Aansprakelijkheid
 7. Privacyreglement

 

 1. Afspraak maken

Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de openingsuren van de praktijk. Dit kan zowel telefonisch, via email als ter plaatse gedaan worden. Fysio GCW streeft erna geen wachtlijst te hebben. We hebben als richtlijn dat het eerste onderzoek binnen drie werkdagen zal plaatsvinden. De eerste keer dient u uw verwijzing van de arts, uw verzekeringspas en een identiteitsbewijs mee te nemen. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. De fysiotherapeut zal dan tijdens de eerste afspraak een korte screening uitvoeren om te beoordelen of er een indicatie is voor verder onderzoek en/of behandeling.

 1. Beschikbaarheid/bereikbaarheid

Fysio GCW is geopend op:

maandag: 08:00-18:00 uur

dinsdag:     08:00-21:00 uur

woensdag:  08:00-18:00 uur

donderdag: 08:00-21:00 uur

vrijdag:      08:00-17:00 uur

zaterdag:    09:00-12.00 uur

De praktijk is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren. Om de behandelingen zo min mogelijk te storen verzoeken wij u vriendelijk om voor 12.30u te bellen.

 1. Hygiëne

Van de patiënt wordt verwacht dat hij een normale hygiëne nastreeft. Wij vragen u om een handdoek mee te nemen naar de behandeling. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen.

 1. Klachtenregeling

Fysio GCW neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Wanneer er een klacht is over de behandeling zal deze standaard worden gerapporteerd en zal de klacht z.s.m. in behandeling worden genomen.

 1. Betalingsprocedure

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Buiten de openingsuren kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de patiënt.

Niet verzekerde fysiotherapie komt ten laste van de patiënt. Deze kosten zullen aan Fysio GCW of indirect aan uw zorgverzekeraar betaald dienen te worden.

De patiënt dient zelf vooraf na te gaan of hij of zij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft. Ook dient men zelf in de gaten te houden of het aantal behandelingen waar men recht op heeft niet wordt overschreden, de praktijk is hier geenszins verantwoordelijk voor.

Betaling van de nota voor de geleverde diensten door Fysio GCW dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de patiënt.

 1. Aansprakelijkheid

Fysio GCW is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten.

 1. Privacyreglement

Fysio GCW hanteert een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en volgt hierbij de richtlijnen van de KNGF en de wet bescherming persoonsgegevens.

Als u zich aanmeldt bij onze praktijk en u geeft NAWTE gegevens door, dan geeft u direct toestemming voor het gebruik hiervan door Fysio GCW. Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor het declareren bij de zorgverzekeraar, het communiceren met andere zorgverleners en in communicatie met uzelf.

Als patiënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier en/of een afschrift hiervan krijgen.

Weesp, mei 2018