Medische Trainingstherapie (MTT)

Deze therapievorm, afkomstig uit Scandinavië, is oorspronkelijk ontwikkeld als onderdeel van of als aansluiting op manuele therapie.

Het doel van de MTT is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau vergroot wordt. Goed functioneren is mogelijk wanneer er sprake is van evenwicht tussen uw belastbaarheid en uw dagelijkse belastingen. Met MTT kunnen klachten of beperkingen die te maken hebben met uw houding en beweging worden verholpen.

MTT is geschikt voor mensen met verschillende klachten of problemen in het bewegingsapparaat, zoals chronische lage rugklachten, algemene zwakte na langdurige ziekte, postoperatieve klachten (VKB-plastiek, HNP-operatie, neerplastiek), of posttraumatisch klachten, zoals status na whiplash of sportblessures.

Een intake bestaat uit anamnese en inspectie. Ook zal onderzoek plaatsvinden, waarbij de aandacht wordt gericht op spierkracht, lenigheid, algemeen uithoudingsvermogen en coördinatie.

Na de intake wordt een oefenprogramma op maat gemaakt. De oefentherapie geschiedt met of zonder hulp van apparatuur, waarbij continu toezicht is van een fysiotherapeut of manueel therapeut. Langere tijd minimaal één uur per week oefenen is nodig om tot vergroting van de belastbaarheid te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Stoop.