Schouderklachten

Schouderklachten zijn een veel voorkomend probleem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenoemde ‘specifieke’  en ‘a-specifieke’ schouderklachten.

De eerste categorie is vaak aan te tonen door middel van een MRI of CT-scan en vaak is de oorzaak duidelijk. Er kan door een trauma schade zijn ontstaan (denk aan een botbreuk, een scheur in het kapsel of in de pees) of er is een reactie op een operatie (bijv een Neerplastiek, een Latarjet operatie of arthroscopische subacromiaal decompressie). Ook kan er een, al dan niet spontane, frozen shoulder de oorzaak zijn van de klachten.

Maar het grootste gedeelte van de mensen heeft echter last van de zogenaamde a-specifieke schouderklachten. Deze zijn niet aantoonbaar middels MRI of een Rontgenfoto of CT-scan, ze komen voort uit een verstoorde balans tussen de spieren die het complexe schoudergewricht aansturen.
Hierdoor kan een pees bekneld raken (impingement syndroom), een slijmbeurs ontstoken raken (bursitis), er sprake zijn van instabiliteit in het gewricht of er in het gehele gebied pijn worden ervaren.  Vaak trekt deze pijn naar de bovenarm en soms ook richting de hals.

Soms wordt er een injectie gegeven door de arts om de pijn te bestrijden, maar hiermee wordt de oorzaak zelf niet aangepakt. Het is van groot belang dat de dysbalans in het gewricht wordt opgeheven zodat de klachten die hieruit voortkomen verdwijnen. Hierbij is begeleiding van de fysiotherapeut zeer belangrijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Goosen.