Tarieven

Particuliere tarieven

Fysiotherapie € 32,00
Bekkenfysiotherapie € 32,00
Manuele therapie € 44,00
Oedeemtherapie € 44,00
Psychosomatische therapie € 44,00
Screening € 11,50
Intake en onderzoek na screening € 32,00
Screening, intake en onderzoek € 43,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 43,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
Groepszitting voor specifieke behandelingen voor twee personen € 30,00
Groepszitting voor specifieke behandelingen voor drie personen € 27,50
Groepszitting voor specifieke behandelingen voor vier personen € 22,50
Groepszitting voor behandeling van vijf tot 10 personen € 17,50
Groepszitting van meer dan tien personen € 16,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 13,50
Oncofit per rmaand € 33,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs


Afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.