Vergoedingen

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is belangrijk om na te gaan of u aanvullend verzekerd bent. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, ontvangt  u van ons een nota. Zie link ‘Tarieven’.
Voor chronische indicaties geldt dat vanaf de 21e behandeling de vergoeding uit de Basisverzekering komt. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de Aanvullende Verzekering vergoed. Het “eigen risico” geldt niet voor de Aanvullende Verzekering.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract.

De overheid stelt ons verplicht om bij de eerste behandeling naar een geldig identiteitsbewijs te vragen.|
Check uw polis op www.defysiotherapeut.com